Omgang met Gods Geestenwereld - Inhoud vierde deel

VIERDE DEEL : MEDEDELINGEN VAN DE GOEDE GEESTENWERELD OVER DE GROTE VRAAGSTUKKEN VAN DE RELIGIE – Voorwoord – God De persoonlijkheid van God De alomtegenwoordigheid van God Wat God weet Dwalingen van de verschillende godsdiensten betreffende God – God’s schepping en haar lot De schepping van de geestenwereld De eenheid van de geschapen geesten De afval van […]

Omgang met Gods Geestenwereld - Voorwoord

Vierde deel Mededelingen van de goede geestenwereld over de grote vraagstukken van de religie  Voorwoord `Zij zullen allen door God onderwezen worden.’ Johannes 6:45. De lessen over de wetten van het geestenverkeer met de stoffelijke schepping en alles, wat ik zelf bij dit verkeer heb ondervonden, verspreidden zoveel licht over voor mij tot dusver onbegrijpelijke […]

Omgang met Gods Geestenwereld - God

GOD Dacht je God te doorvorsen, de Almachtige alzijdig te omvatten? Job 11: 7. `Je wilt, dat ik je over God zal onderwijzen. Maar wat moet ik je zeggen, dat je zou kunnen begrijpen. Jij begrijpt zelfs niet eens het laagste bestaan, dat je omgeeft, je begrijpt je eigen bestaan zelfs niet. Je kunt het […]

Omgang met Gods Geestenwereld - God’s Schepping en haar lot

God’s Schepping en haar lot Maar Gij hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend, Het is U immers altijd mogelijk Uw macht te ontplooien. Wijsheid 11:20-21. ‘God is geest en alles, wat hij schept, is geest. Naar zijn beeld schiep Hij geestelijke wezens in zo’n onmetelijke hoeveelheid, dat u geen aardse getallen hebt, […]