Derde deel - Inhoud Derde deel

DERDE DEEL: HET GEESTENVERKEER IN DE NA-APOSTOLISCHE EN IN DE TEGENWOORDIGE TIJD – Inleidende opmerkingen Het geestenverkeer in de NA-apostolische tijd De mededelingen van de demonen in de heidense afgodendienst Het spreken van de afgodsbeelden Het werken van God’s geesten Trance-toestand van de christelijke media Het onderscheid tussen de geesten De helderziendheid en helderhorendheid van […]

Derde deel - Inleidende Opmerkingen

Derde Deel Het geestenverkeer in het na-apostolische tijdperk en in de tegenwoordige tijd   Inleidende Opmerkingen Nadat mij de in het tweede deel van dit boek vermelde lessen over de wetten van het geestenverkeer en over de mededelingen van de geesten in de bijbel waren gegeven, werd het aan mij overgelaten het overige geestenverkeer in […]

Derde deel - Verkeer God Na-apostolische tijd

Het geestenverkeer in de Na-apostolische tijd I  De citaten in dit hoofdstuk zijn ontleend aan het boek van Weinel: Die Wirkungen des Geistes und der Geisten im nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenaens. Verlag von J. C. B. Mohr, Freiburg im Breisgau. – Waar ik dus in het vervolg Weinel aanhaal, is dit boek bedoeld.   […]

Derde deel - Geesten..Katholiek en Protestant

De werking van de geesten in het leven van een Protestant en een Katholiek geestelijke in de 19e eeuw. 1 Friedrich Zündel : Johann Christoph Blumhardt. Ein Lebensbild. Brunnen- Verlag, Giessen 1926.-De feiten, in dit hoofdstuk beschreven, heb ik aan dit boek ontleend, de vermelde pagina’s verwijzen naar deze uitgave. De schrijver.   Friedrich Zündel […]

Derde deel - Spiritisme..Wetenschap..nu

Het spiritisme in het licht van de hedendaagse wetenschap In de tijd, voorafgaand aan die, waarin ik de verbinding met de geesten- wereld leerde kennen, wist ik niets van de mogelijkheid van zo’n verbinding. Boeken noch tijdschriften had ik gelezen, die zich daarmee bezighielden. Ook gedurende de tijd, dat ik van mijn leiders van ‘genezijde’ […]