Omgang met Gods Geestenwereld

Inleiding - Inhoud Inleiding

Inleiding Het spiritisme volgens het oordeel van de openbare mening – door de kerk – door de bijbel Hoe en waarom dit boek werd geschreven Voorwaarden, die in acht moeten worden genomen bij de beoordeling van het boek

Inleiding - Inleiding

Deze mensen spotten met alles, wat zij niet kennen (Judith 1: 10). Is er voor de mensen een voortleven na de dood? Is er een ‘gene zijde’? Bestaat er een geestenwereld, waarin ook de geesten van de gestorvenen worden opgenomen? En hoe moeten wij ons het bestaan in die andere wereld voorstellen? Welk lot wacht […]

Eerste deel - Inhoud Eerste deel

EERSTE DEEL PERSOONLIJKE ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN DE MEDEDELINGEN VAN GEESTEN – Mijn eerste schrede op de weg naar het contact met de geestenwereld Aansporing tot onderzoek naar mededelingen van geesten Mijn bezwaren Mijn toestemming De eerste bijeenkomst Een verrassende mededeling – De beslissing Onderzoek van het geestenverkeer, zoals in de bijbel is beschreven De […]

Eerste deel - Mijn eerste schrede …

Mijn eerste schrede op de weg naar het contact met de geestenwereld (Aansporing tot onderzoek naar mededelingen van geesten – Mijn bezwaren – Mijn toestemming – De eerste bijeenkomst – Een verrassende mededeling ) Zo dacht ik dus na om dit te begrijpen; maar het was te moeilijk voor mijn begrip, totdat ik in verbinding […]

Eerste deel - De beslissing

De weg tot de waarheid heb ik gekozen, uw geboden mij voor ogen gehouden (Ps.119,80). Na een tamelijk slapeloze nacht trachtte ik me de volgende dag door ingespannen arbeid op het kantoor van de liefdadigheidsvereniging van alle kwellende gedachten los te maken. Even vóór half acht was ik weer in het huis, waar de vorige […]

Eerste deel - De bevestiging van de waarheid

Gij behoort toch tot degenen, die de geestelijke zalving van de waarheid van de heilige ontvangen en daardoor in de gehele waarheid zijn ingewijd (1 Joh. 2-20). Zonder aandacht te schenken aan de gevolgen besloot ik, in mijn parochie enige personen uit te zoeken om met hen bijeenkomsten te houden, zoals ik ze in de […]

Omgang met Gods Geestenwereld - Inhoud Tweede deel

TWEEDE DEEL : DE WETTEN VOOR HET VERKEER VAN DE GEESTEN MET DE MATERIELE SCHEPPING – Algemene opmerkingen – De wet van de ‘odkracht’*( * Noot van de vertalers: Uit te spreken ‘oodkracht’; Duits ‘odkraft’; Engels ‘odic force’ = levenskracht.) Wetsgeldigheid in de gehele schepping Gods ‘Od’ als geestelijke levenskracht De stof als verdicht od De groei […]

Tweede deel - – Algemene opmerkingen

Tweede deel De wetten voor het verkeer van de geesten met de materiele schepping ALGEMENE OPMERKINGEN Ik weet, dat alles, wat God heeft bepaald, eeuwig zal gelden. Men kan er niets aan toevoegen en er niets van afdoen. En God heeft dat zo gemaakt, dat men eerbied voor Hem hebbe. Prediker 3:14 Vanaf de eerste […]

Omgang met Gods Geestenwereld - De wet van de ‘Odkracht’

DE WET VAN DE `ODKRACHT’ * OF LEVENSKRACHT (* Uitspraak: oodkracht.) `Geest en stof kunnen wegens hun wezenlijk verschil niet onmiddellijk op elkaar inwerken. Ook je eigen geest is uit zichzelf alleen niet in staat, een lid of orgaan van je lichaam in werking te stellen. Evenmin ben ik, die nu bezit heb genomen van […]

Omgang met Gods Geestenwereld - Odkracht verkeer Geesten in Bijbel

HET GEBRUIK VAN DE ODKRACHT BIJ HET VERKEER MET DE GEESTEN IN DE BIJBEL Toen kwam de Heer in de odwolk omlaag en sprak met hem. Numeri 11:25. ‘Natuurwetten zijn algemeen geldend; daarop is geen uitzondering. Als daarom de wet van de odkracht, zoals door mij reeds werd verteld, de grondwet van elk geestenverkeer is, […]