Tweede brief aan Timotheüs - Hoofdstuk 1

1 Paulus, die naar de wil van God een apostel van Christus Jezus werd om de boodschap van het geestelijk leven te verkondigen dat in de gemeenschap met Christus Jezus is, 2 groet zijn geliefde zoon Timotheüs. Genade, barmhartigheid en vrede zij je geschonken door God de Vader en onze Heer Christus Jezus. 3 Ik […]

Tweede brief aan Timotheüs - Hoofdstuk 2

1 Welnu, mijn zoon, word steeds bedrevener in de uitoefening van de gave die Christus Jezus je geschonken heeft. 2 Vertrouw hetgeen je van mij gehoord hebt en de waarheid waarvan je zoveel bewijzen gekregen hebt, uitsluitend toe aan die gelovigen die in staat zijn ook anderen daarover op de juiste wijze te onderrichten. 3 […]

Tweede brief aan Timotheüs - Hoofdstuk 3

1 Dit ene moet je onthouden: tegen het einde van iedere tijdperiode zullen er vreselijke toestanden heersen. 2 Want de mensen zullen dan egoïstisch zijn en belust op geld. In hun grootdoenerij en eigendunk zullen ze al het hoge en heilige bespotten. Ze zullen niet meer gehoorzaam zijn aan de ouders, geen dankbaarheid meer kennen […]

Tweede brief aan Timotheüs - Hoofdstuk 4

1 Nu bezweer ik je bij God en bij Christus Jezus, die zowel als rechter over de levenden alsook over de geestelijk doden zal optreden wanneer hij wederkomt en als koning verschijnt: 2 verkondig de waarheid. Maar je moet zelf kunnen beslissen wanneer het tijdstip daarvoor geschikt is en wanneer niet. Lever het bewijs voor […]