Tweede brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 1

1 Paulus, Silvanus en Timotheüs zenden hun groeten aan de gemeente van Thessalonica, die in de gemeenschap met God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. 2 Genade zij met jullie en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus. 3 Om jullie, broeders, voelen wij ons verplicht God steeds weer te […]

Tweede brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 2

1 Wat de wederkomst van onze Heer Jezus Christus betreft, voor wie wij allen bijeengebracht worden, vraag ik jullie, broeders: 2 laat je niet zo snel uit het geestelijk evenwicht brengen en wind je niet op, noch over een mededeling van een geest noch over een mondelinge of schriftelijke uiting van ons, waarin wij zogenaamd […]

Tweede brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 3

1 Tenslotte vraag ik jullie ons in het gebed te gedenken, opdat het woord van de Heer zich snel mag uitbreiden en triomferen, zoals het bij jullie het geval was; 2 voorts opdat wij bevrijd worden van de kwaadwillige en goddeloze tegenstanders, want niet allen zijn toegankelijk voor het geloof. 3 Maar God is trouw; […]