Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 11

1 Houd mij ten goede als het lijkt dat ik een beetje dwaas spreek.Maar jullie houden het mij immers ook ten goede, niet waar? 2 Want ik spreek immers zo vol vuur bij jullie, omdat ik voor de zaak van God spreek. Ik kom op mijzelf over, alsof ik jullie heb overgehaald je te verloven […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 12

1 Omdat ik nu eenmaal gedwongen ben mijzelf te beroemen, hoewel het geen enkel nut heeft, wil ik nu spreken over visioenen en openbaringen die de Heer mij bekend heeft gemaakt. 2 Ik ken een leerling van Christus die veertien jaar geleden werd weggevoerd tot in de sferen van de derde hemel. Of zijn geest […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 13

1 Dit zal dus mijn derde bezoek aan jullie zijn. Iedere zaak zal op het getuigenis van twee of drie worden beslist. 2 Ik waarschuwde jullie reeds bij mijn tweede bezoek en ik waarschuw jullie nu voor mijn aankomst weer, zowel diegenen die destijds gezondigd hebben, alsook alle anderen.Ik zal niemand ontzien als ik nu […]