Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 1

1 Paulus, die naar de wil van God een apostel van Jezus Christus werd en broeder Timotheüs groeten de gemeente van Korinthe, evenals alle godgetrouwen in heel Griekenland. 2 De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie! 3 Geprezen zij de God en Vader van onze […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 2

1 Daarom dacht ik over de zaak na en kwam tot het besluit om niet nog een keer op een tijdstip bij jullie te komen waarop mijn bezoek jullie bedroefd zou maken. 2 Want als ik jullie pijn doe, wie zou mij dan nog blij kunnen maken? Alleen diegene zou immers overblijven die ik zelf […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 3

1 Beginnen we alweer onszelf aan te bevelen? Of hebben wij soms, zoals bepaalde mensen, aanbevelingsbrieven voor jullie of van jullie nodig? 2 Jullie zijn onze aanbevelingsbrief die ons in het hart geschreven staat. 3 Hij wordt door iedereen als zodanig erkend en gelezen. Men kan duidelijk aan je zien dat jullie een brief van […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 4

1 Deze dienst van de geest hebben we te danken aan de ontferming van God.Daarom kennen we ook geen moedeloosheid. 2 Wij hebben gebroken met dat verstoppertje spelen dat het gevolg is van de angst van de mens. Wij houden ons niet bezig met huichelarij en vervalsen ook het woord van God niet. Wij verkondigen […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 5

1 Wij weten immers dat wij na de afbraak van deze aardse tent, die ons tot woning diende, van God een woning krijgen; een huis dat niet door mensenhanden vervaardigd is, maar dat voor eeuwig in de hemelse sferen voor ons klaar staat. 2 Dat is namelijk de reden van ons zuchten, dat we er […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 6

1 Als jullie medewerkers willen we jullie vermanen er toch voor te zorgen dat jullie de genade van God niet tevergeefs hebben ontvangen. 2 Er staat immers geschreven: ‘Op de voor jou bestemde tijd verhoorde ik je en op een dag die jou heil zou brengen, hielp ik je.’ Zie, nu is er zo’n gunstig […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 7

1 Op grond van deze beloften van God willen wij, mijn geliefden, ons van iedere lichamelijke en geestelijke bezoedeling zuiveren en uit eerbied voor God de weg van de heiliging voltooien. 2 Verschaf ons toegang tot jullie harten. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, niemand schade toegebracht, niemand afgezet. 3 Ik zeg dit niet om jullie […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 8

1 Broeders, wij willen jullie nu het een en ander vertellen over de bewijzen van goddelijke genade die de gemeenten in Macedonië ten deel vielen. 2 Ondanks de zware beproevingen die ze door het lijden moesten doorstaan, werd hun toch een overvloedige geestelijke vreugde geschonken. Door deze blijdschap legden ze ondanks hun schrijnende armoede zo’n […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 9

1 Wat betreft de uitvoering van het liefdewerk voor de godgetrouwen, hoef ik jullie verder immers niets meer te zeggen. 2 Ik ken jullie bereidwilligheid en leg daar bij de Macedonische gemeenten lovend de nadruk op. Ik wees hen erop dat Griekenland al sedert een jaar alles voor de inzameling in gereedheid houdt; en met […]

Tweede brief aan de Korinthiërs - Hoofdstuk 10

1 Bij de mildheid en zachtmoedigheid van Christus doe ik persoonlijk dit beroep op jullie; ik, dezelfde Paulus van wie jullie zeggen dat hij zo deemoedig is in de persoonlijke omgang met jullie, maar zo vol zelfvertrouwen als hij uit het zicht is. 2 Dwing mij alsjeblieft niet om bij mijn volgende bezoek echt zelfbewust […]