Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 1

1 Ik begin de blijde boodschap van Jezus, de Messias, de Zoon van God, 2 met de woorden die bij de profeet Jesaja geschreven staan: ‘Zie, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal de weg voor je banen.’ 3 Zijn stem weerklinkt luid in de arme bergstreek. Hij roept: “Bereid voor de Heer […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 2

1 Na enige tijd keerde hij naar Kapernaüm terug. Al spoedig was het bekend dat hij weer thuis was. 2 Meteen stroomde zo’n grote menigte toe, dat zelfs de ruimte voor de deur de mensen niet meer kon bevatten. Terwijl hij hun het woord van God predikte, 3 kwamen mensen met een verlamde naar hem […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 3

1 Op een andere keer kwam hij in een synagoge. Daar trof hij een man aan die een verschrompelde arm had. 2 Zij letten erop of hij hem ondanks de sabbat zou genezen, om dit als reden voor een aanklacht tegen hem te gebruiken. 3 Toen wendde hij zich tot de man met de afgestorven […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 4

1 Een andere keer stond hij bij het meer en was net met zijn onderricht begonnen. Maar er kwam zo’n grote menigte naar hem toe, dat hij in zijn boot moest klimmen. Hij ging er in zitten en liet zich een klein stukje van het land afduwen, terwijl de hele menigte dicht langs de oever […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 5

1 Ze kwamen aan de overzijde van het meer, in het gebied van de Gerasenen. 2 Nauwelijks was hij uit de boot gestapt, of er kwam vanuit de grafspelonken een man naar hem toe die door een boze geest bezeten was. 3 Hij hield zich gewoonlijk op in de grafspelonken. Niemand was het tot dan […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 6

1 Daarvandaan ging hij verder en kwam in zijn vaderstad Nazareth. Zijn leerlingen vergezelden hem. 2 Op de eerstvolgende sabbat gaf hij daar in de synagoge zijn eerste onderricht. Veel van zijn toehoorders waren verbaasd over zijn leer en vroegen elkaar: “Waar haalt hij dat allemaal vandaan? En wat is dat voor een kennis waarover […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 7

1 Op een dag waren er Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij hem. 2 Ze zagen hoe sommige van zijn leerlingen met ‘onreine handen’ – namelijk zonder eerst de handen te hebben gewassen – hun brood aten. 3 Want de Farizeeën, zoals overigens alle joden, gaan nooit eten zonder eerst grondig de handen te […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 8

1 Op een dag had zich weer een grote menigte om hem heen verzameld en de mensen hadden niets te eten bij zich. Toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei: 2 “Ik heb medelijden met het volk. Zij zijn nu al drie dagen bij mij en hebben niets te eten. 3 Ik wil […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 9

1 Verder zei hij: “Ik geef jullie de verzekering: enkele van degenen die hier bij mij staan, zullen de aardse dood niet smaken, voordat zij het geestenrijk van God in de volheid van zijn kracht met eigen ogen gezien hebben.” 2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en bracht […]

Evangelie volgens Marcus - Hoofdstuk 10

1 Vandaar ging hij naar het gebied van Judea aan de overzijde van de Jordaan. Weer stroomde het volk massaal naar hem toe en weer onderwees hij hen op de manier, zoals hij gewoon was. 2 Daar vroegen de Farizeeën hem: “Is het geoorloofd dat een man zich van zijn vrouw laat scheiden?” Met die […]