1 Later verscheen Jezus nog een keer aan zijn leerlingen bij het meer van Tiberias. Dat ging als volgt: 2 Simon Petrus, Thomas met de bijnaam ‘de tweeling’, Nathanaël uit Kana in Galilea, de beide zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen waren bijeen. 3 Simon Petrus zei tegen hen: “Ik ga vissen.” […]