Eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 1

1 Paulus, Silvanus en Timotheüs zenden de gemeente in Thessalonica, die in gemeenschap met God de Vader en de Heer Jezus Christus staat, hun groet. Moge genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus jullie ten deel vallen. 2 Steeds weer danken wij God voor jullie allen en gedenken jullie […]

Eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 2

1 Jullie weten het immers ook zelf, broeders, dat ons eerste optreden bij jullie niet zonder succes was. 2 Zoals jullie bekend is, hadden wij tevoren in Filippi lijden en mishandelingen te verduren. Desondanks hadden we door het vertrouwen in onze God de moed om de blijde boodschap van God aan jullie te verkondigen, zij […]

Eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 3

1 Toen we het dus niet langer konden uithouden, namen we het besluit om alleen in Athene achter te blijven 2 en zonden Timotheüs naar jullie toe. Hij is onze medebroeder en medewerker in dienst van God als verkondiger van de heilsboodschap van Christus. Hij moest jullie in het geloof sterken en bemoedigen, 3 opdat […]

Eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 4

1 Tenslotte broeders, vragen en vermanen wij jullie in de naam van de Heer Jezus om gehoor te geven aan de instructies die wij jullie met betrekking tot je levenswandel hebben gegeven, opdat jullie God welgevallig zijn. Jullie doen dit immers al, maar misschien zou het nog volmaakter kunnen gebeuren. 2 Jullie herinneren je immers […]

Eerste brief aan de Thessalonicenzen - Hoofdstuk 5

1 Maar wat de tijd en het uur betreft, broeders, daarover hoef ik jullie niet schriftelijk te informeren. 2 Het is jullie immers voldoende bekend dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Wanneer de mensen zeggen: “Nu heerst er vrede en zekerheid,” overvalt hen onverwachts het verderf, zoals […]