1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jakobus, zendt dit schrijven aan de uitverkorenen die volharden in de liefde van God de Vader en in de trouw aan Christus Jezus. 2 Moge de barmhartigheid van God, vrede en liefde jullie in steeds rijkere mate ten deel vallen. 3 Geliefden, het is […]