Brief van Jakobus - Hoofdstuk 1

1 Jakobus, een knecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de twaalf gemeenten die verstrooid onder de heidenen leven. 2 Begroet het met grote vreugde, broeders, als jullie door de meest verschillende verzoekingen heen moeten. 3 Want alleen dan, wanneer je geloof op de proef wordt gesteld, kunnen jullie tonen of je […]

Brief van Jakobus - Hoofdstuk 2

1 Broeders, spreid het geloof in de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus niet openlijk ten toon om bij de mensheid in de gunst te komen. 2 Stel, er komt een man binnen bij jullie bijeenkomst, getooid met gouden ringen en in prachtige kleren en tegelijk met hem komt er een arme in schamele kleding […]

Brief van Jakobus - Hoofdstuk 3

1 Broeders, jullie moeten niet met zovelen als leraren van de heilswaarheden optreden. Bedenk dat wij bij de uitoefening daarvan een veel grotere verantwoordelijkheid hebben te dragen. 2 Wij allen maken vaak fouten. Maar wie bij het spreken geen fouten maakt, is een volmaakt man; want hij heeft de kracht om zijn hele persoonlijkheid in […]

Brief van Jakobus - Hoofdstuk 4

1 Vanwaar komt het dat twist en ruzie bij jullie de overhand hebben? Komt het niet doordat de hartstochten in je ledematen oorlog met jullie voeren? 2 Jullie zouden graag willen hebben en krijgen het niet; jullie zijn afgunstig en jaloers en kunnen ondanks dat je doel niet bereiken. Jullie vechten en strijden en krijgen […]

Brief van Jakobus - Hoofdstuk 5

1 En nu jullie rijken. Huil en jammer over de ellende die eens over jullie zal komen. 2 Je rijkdom zal dan verrot zijn; je gewaden zijn door de mot verteerd. 3 Je goud en zilver is verroest en hun roest zal tegen jullie getuigen en verteert het ongoddelijke in je als vuur. Zelfs in […]