Brief aan Titus - Hoofdstuk 1

1 Ik, Paulus, schrijf deze brief. Ik ben als apostel van Christus aangesteld om de door God uitverkorenen het geloof te brengen en hen te onderrichten over de ware verering van God, opdat zij de hoop op het toekomstige leven verkrijgen; 2 een leven dat God, die niet kan liegen, voor onheuglijke tijden aankondigde. 3 […]

Brief aan Titus - Hoofdstuk 2

1 Alles wat je in de gemeente verkondigt, moet overeenkomstig de gezonde leer zijn. 2 Zo moet je de bejaarde mannen inprenten altijd matig te zijn bij het drinken van wijn, waardig en bezonnen op te treden en steeds sterker te worden in hun geloofsleven, in de wederzijdse liefde en de standvastigheid. 3 Op dezelfde […]

Brief aan Titus - Hoofdstuk 3

1 Herinner je gemeenteleden eraan dat ze zich dienen te onderwerpen aan de krachten en autoriteit van de geestenwereld van God; zij moeten hun voorschriften gehoorzamen en graag bereid zijn om elk goed werk te doen. 2 Zij moeten niemand uitschelden, maar laten zien dat ze vredelievend en meegaand zijn. Bij elke gelegenheid moeten zij […]