1 Paulus, een apostel van Christus Jezus, en broeder Timotheüs zenden jou, Filemon, geliefde medebroeder en medewerker, 2 evenals zuster Appia en onze medestrijder Archippus en de gemeente die in jouw huis samenkomt, hun groet. 3 Genade zij met jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. 4 Ik dank […]