Brief aan de Kolossenzen - Hoofdstuk 1

1 Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en broeder Timotheüs groeten de godgetrouwe 2 en gelovige broeders in Kolosse, die in gemeenschap zijn met Christus Jezus. Genade zij met jullie en vrede van God onze Vader. 3 We danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, zo vaak wij […]

Brief aan de Kolossenzen - Hoofdstuk 2

1 Ik wil jullie namelijk laten weten welk een zware strijd ik voor jullie en de gemeente in Laodicea en ook voor alle anderen die mij nog niet persoonlijk kennen, te voeren heb. 2 Door deze mededeling wil ik bereiken dat hun harten nieuwe moed vatten en zich in liefde steeds meer met elkaar verenigen. […]

Brief aan de Kolossenzen - Hoofdstuk 3

1 Omdat jullie nu met Christus uit de diepte omhooggekomen zijn, zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar Christus troont en zit aan de rechterhand van God. 2 Streef naar het hemelse en niet naar het aardse. 3 Want voor het aardse zijn jullie dood en je nieuwe leven dat jullie in gemeenschap […]

Brief aan de Kolossenzen - Hoofdstuk 4

1 Heren, geef je bedienden dat wat hun rechtmatig toekomt. Besef dat ook jullie een Heer in de hemel hebben. 2 Volhard in het gebed, maar blijf bij het bidden ook innerlijk waakzaam. 3 Bid iedere keer ook voor ons, opdat God alle deuren wijd moge openzetten voor onze prediking. Dan kunnen wij het geheim […]