Brief aan de Hebreeën - Hoofdstuk 11

1 Het geloof is namelijk een onwankelbaar vertrouwen op dat wat men hoopt en een vast overtuigd zijn van dingen die men met de fysieke ogen niet kan zien. 2 Door zo’n geloof hebben de mannen uit vroegere tijden zich met ere onderscheiden. 3 Door het geloof erkennen wij dat de werelden met hun ontwikkelingsperioden […]

Brief aan de Hebreeën - Hoofdstuk 12

1 Omdat we ons door zo’n grote schare van geloofsgetuigen omgeven zien, laten we dan ook afstand doen van alles wat ons innerlijk bezwaart. Laten we ons ontdoen van de zonde waarin we zo vast verstrikt zitten. Laten we met volharding deelnemen aan de ons voorgeschreven wedloop. 2 Laten we daarbij naar Jezus kijken. Hij […]

Brief aan de Hebreeën - Hoofdstuk 13

1 Laat niets je naastenliefde doen verzwakken. 2 Vergeet niet de plichten van de gastvrijheid. Sommigen hebben immers door het vervullen van deze plicht boden van God onderdak gegeven zonder het te weten. 3 Denk aan hen die in de gevangenis zitten met dezelfde gevoelens alsof je zelf in de gevangenis zou zitten; en aan […]