Brief aan de Galaten - Hoofdstuk 1

1 Ik, Paulus, schrijf jullie deze brief. Niet door mensen werd ik tot apostel uitgekozen en ik oefen ook niet in opdracht van een mens mijn apostelambt uit, maar alleen in opdracht van Jezus Christus en God de Vader, die Jezus uit het rijk van de geestelijk doden weer heeft teruggeleid. 2 Mede namens alle […]

Brief aan de Galaten - Hoofdstuk 2

1 Na verloop van veertien jaar ging ik weer naar Jeruzalem. Barnabas begeleidde mij. Ook Titus nam ik mee. 2 Dat ik trouwens deze reis ondernam, kwam door een openbaring.Ik vertelde hun van de heilsboodschap die ik onder de niet-joden pleeg te verkondigen. Maar daarover sprak ik alleen zuiver persoonlijk met degenen die tot de […]

Brief aan de Galaten - Hoofdstuk 3

1 O, onverstandige Galaten! Wie heeft jullie met een toverdrank van de bezinning beroofd; uitgerekend jullie, aan wie de betekenis van de kruisdood van Christus op zo’n duidelijke manier onder ogen gebracht was? 2 Alleen deze ene vraag zou ik door jullie beantwoord willen zien: was het een gevolg van het in acht nemen van […]

Brief aan de Galaten - Hoofdstuk 4

1 Ik zou er nog iets aan toe willen voegen: zolang de erfgenaam nog onmondig is, bestaat er tussen hem en de dienstknecht van de familie uiterlijk geen verschil, hoewel de erfgenaam toch heer over alle goederen is. 2 Hij staat veeleer onder voogdij en onder beheerders tot het door de vader vastgestelde tijdstip. 3 […]

Brief aan de Galaten - Hoofdstuk 5

1 Christus maakte ons vrij opdat wij ook van de vrijheid gebruik maken. Wees dus standvastig en laat je niet weer in het juk van het knechtschap spannen. 2 Ik, Paulus, geef jullie de verzekering: als jullie je laten besnijden, heeft Christus voor jullie geen waarde meer. 3 Steeds weer verzeker ik een ieder die […]

Brief aan de Galaten - Hoofdstuk 6

1 Broeders, als iemand een keer een fout begaat doordat hij overhaast tewerk gaat, dan moeten jullie als mensen die geleid worden door een geest van God, de betreffende persoon in een geest van zachtmoedigheid weer op de goede weg brengen. Daarbij moet een ieder op zichzelf letten, opdat niet ook hij in verleiding komt. […]