Brief aan de Filippenzen - Hoofdstuk 1

1 Paulus en Timotheüs, dienaren van Christus Jezus, zenden alle godgetrouwen in Filippi, die Christus toebehoren, samen met hun bisschoppen en hun medewerkers, hun groet. 2 Genade zij met jullie en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. 3 Telkens als ik aan jullie denk, dank ik onze Heer en gedenk ik […]

Brief aan de Filippenzen - Hoofdstuk 2

1 Als nu een in de naam van Christus gegeven waarschuwing, als een liefdevol woord ter bemoediging, als het gevoel van geestelijke saamhorigheid, als hartelijkheid en wederzijds meeleven nog iets te betekenen hebben, dan vraag ik jullie: 2 maak mijn vreugde dan volmaakt door dezelfde gezindheid en hetzelfde gevoel van liefde te koesteren door één […]

Brief aan de Filippenzen - Hoofdstuk 3

1 Welaan broeders, verheug je in de Heer. Dat ik jullie steeds hetzelfde schrijf, is voor mij beslist niet onaangenaam maar het versterkt je innerlijk. 2 Hoed je voor deze honden, deze kwaadwillige medewerkers, voor deze besnijdeniswaan. 3 Want wij dragen het teken van de ware besnijdenis in ons, omdat wij onder leiding van een […]

Brief aan de Filippenzen - Hoofdstuk 4

1 Jullie broeders, die ik zo lief heb en naar wie ik zo verlang, die mijn vreugde en de krans van mijn roem zijn, blijf dus trouw aan de heer. 2 Evodia en Syntyche vraag ik om toch eendrachtig samen te werken in dienst van de Heer. 3 Aan jou, trouwe medewerker, vraag ik om […]