1 Als oudste zend ik deze brief aan de geliefde Gajus, die ik oprecht liefheb. 2 Dierbare vriend, ik wens je voor alles welzijn en lichamelijke gezondheid in dezelfde mate waarin het je geestelijk goed gaat. 3 Telkens weer verschafte het mij grote vreugde wanneer broeders bij ons kwamen en van je getuigden dat je […]