1 Als oudste zend ik dit schrijven aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik waarachtig liefheb. Niet alleen ik heb hen lief, maar ook allen die tot inzicht van de waarheid zijn gekomen; 2 de waarheid die onder ons woont en altijd met ons verenigd blijft. 3 Moge genade, barmhartigheid en vrede van […]