Tweede brief van Petrus - Hoofdstuk 1

1 Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, groet hen die onder de rechtvaardige leiding van onze God en de verlosser Jezus Christus hetzelfde geloof verwierven als wij. 2 Moge genade en vrede jullie steeds rijkelijker toevloeien, naarmate jullie dieper doordringen in de kennis van God en onze Heer Jezus Christus. 3 Alles […]

Tweede brief van Petrus - Hoofdstuk 2

1 Toch hebben onder het volk van Israël ook leugengeesten door mensen gesproken, zoals er ook onder jullie mediums zullen zijn door wie lagere geesten hun valse leringen doorgeven. Daardoor zullen ze rampzalige verdeeldheid veroorzaken; zij zullen hem die hen vrijgekocht heeft, niet als hun Heer erkennen en daardoor spoedig deel hebben aan het geestelijk […]

Tweede brief van Petrus - Hoofdstuk 3

1 Geliefden, dit is nu reeds de tweede brief die ik jullie schrijf. Door beide wilde ik jullie geheugen weer opfrissen voor het juiste begrip van de woorden 2 die voorheen door de godgetrouwe profeten werden verkondigd, maar ook voor de leer van jullie apostelen die ze van de Heer en verlosser zelf hebben ontvangen. […]