Dit zijn mensen die vanuit de waarheden uit het boek ‘Omgang met Gods geestenwereld’ leven en werken. Inmiddels zijn zij zover dat zij met Gods hulp in meer of geringe mate anderen van dienst kunnen zijn. Allen zijn door HGS ervaren en als positief aangemerkt.

Uitgezonderd Giovanni Reingoud, zijn deze helpers niet officieel betrokken bij de stichting HGS.

Roelof Tichelaar

Rene Bakker

Giovanni Reingoud

Klik op de naam om meer te lezen over de persoon in kwestie.