Het is onze doelstelling om de mensen ‘Nader tot God’ te brengen. God is een vriendelijke en rechtvaardige God, Hij schonk de mens een vrije wil, Zijn Grootste geschenk. De vele ketenen welke de mens geestelijk en lichamelijk bezwaren wil God wegnemen, en vervangen met liefdevolle banden waaraan elkeen zich uit vrije wil vastmaakt om omhoog getrokken te worden naar een sfeer waar God leeft.

Niet een ieder wil daar op hetzelfde moment aankomen, sommige maken met hun vrije wil de keuze om elders te zijn, dit is hun goedrecht, en al wenst een menselijke ouder het Zijn kind niet toe, voor het kind is de keuze kunnen maken een groot geschenk en wellicht op dat moment het grootste genot. Oordeel niet, opdat Gij niet geoordeeld wordt, God oordeelt. Vrije wil is door God gegeven, het oneindige gaat in een cirkel, wat eens geweest is kan zich herhalen. Het is een doelstelling van ons om de mens door de waarheid te genezen.