EERSTE DEEL
PERSOONLIJKE ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN DE MEDEDELINGEN VAN GEESTEN
– Mijn eerste schrede op de weg naar het contact met de geestenwereld
Aansporing tot onderzoek naar mededelingen van geesten
Mijn bezwaren
Mijn toestemming
De eerste bijeenkomst
Een verrassende mededeling
– De beslissing
Onderzoek van het geestenverkeer, zoals in de bijbel is beschreven
De openbaring van de volle waarheid wordt mij voorgelegd
Ik moet onderzoeken
Mijn uiteindelijke besluit
– De bevestiging van de waarheid
Merkwaardige belevenissen in mijn parochie
Een rondgang met een medium door mijn kerk
Een ordegeestelijke, die spiritistische bijeenkomsten bijwoonde
De voorspelling van mijn persoonlijk lot gast in vervulling
Een mediamieke boodschap overhandigd in de trein en de bevestiging daarvan
Toezending van een belangrijk bericht van onbekende hand
Ervaringen gedurende mijn verblijf in Amerika
De dood van mijn vriend wordt voorspeld en de voorspelling gaat in vervulling
Egyptische koningsgraven
Beoordeling van mijn belevenissen