Derde Deel

Het geestenverkeer in het na-apostolische tijdperk en in de tegenwoordige tijd

 

Inleidende Opmerkingen

Nadat mij de in het tweede deel van dit boek vermelde lessen over de wetten van het geestenverkeer en over de mededelingen van de geesten in de bijbel waren gegeven, werd het aan mij overgelaten het overige geestenverkeer in de geschiedenis van de mensheid te bestuderen en te vergelijken met wat ik door de geestenwereld had vernomen.
Er werd mij duidelijk te verstaan gegeven, vooral te onderzoeken wat er in de tegenwoordige spiritistische bijeenkomsten voorvalt en wat de hedendaagse wetenschap over ‘media’ en hun mededelingen te zeggen heeft.
Graag had ik ook de verhalen uit het verleden van de oude schrijvers, zowel de heidense als de christelijke, aan een onderzoek onderworpen, voorzover deze iets over het verkeer met de geestenwereld bevatten. Daartoe had ik de werken van de oude griekse en romeinse filosofen, dichters en geschiedschrijvers moeten bestuderen. Ik had alle werken van de kerkvaders en kerkelijke schrijvers van de na-apostolische tijd tot diep in de middeleeuwen en de werken van de mystici moeten doorwerken. Ook de talloze verhalen over leven en werken van de katholieke heiligen kon ik daarbij niet buiten beschouwing laten, als mijn arbeid aanspraak zou willen maken op volledigheid. Verder had ik dan het onoverzienbare materiaal, dat het hedendaagse ‘occultisme’ in boeken en tijdschriften heeft gepubliceerd, moeten ziften.
Ik moest wel direkt inzien, dat zo’n arbeid een geheel mensenleven zou vergen.
Zo besloot ik dan, nog slechts drie hoofdstukken aan dit boek toe te voegen. Hierin wilde ik zelf in een korte samenvatting aantonen, dat het geestenverkeer in de na-apostolische tijd een algemeen bekend en erkend feit was, en dat het ook in de tegenwoordige tijd plaats heeft, al wordt het door de hedendaagse mensheid nog niet erkend, – dat het zich volgens dezelfde wetten voltrekt, die in dit boek zijn beschreven en die in alle tijden dezelfde waren en voor de gehele toekomst dezelfde zullen blijven.
Zo ontstonden de volgende hoofdstukken : ‘Het geestenverkeer in het na- apostolische tijdperk’ – `De uitwerkingen van de geesten op het leven van een protestant en een katholiek geestelijke in de 19de eeuw’ – ‘Het spiritisme in het licht van de hedendaagse wetenschap’.