Overgave, vertrouwen, gehoorzaamheid, vastberadenheid. Elke gelovige en met name de gelovigen die een innige band met God zoeken krijgen schrikbarende ervaringen die je kunnen afschrikken, dit is de reden dat vele kiezen voor de brede weg van het geloof. De onderwijzingen in de Bijbel en het boek ‘Omgang met Gods geestenwereld’ zijn geen luxe maar node. Het is goed om hiervan bewust te zijn en geregeld de spelregels in acht te nemen en naar de adviezen te handelen.

Wees als een kind tegenover God – Mattheus 18- 3:5
Jezus riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en  zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

Gehoorzaamheid en lijden – Heb. 5- 7:8
Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd.

Geloof en wijsheid – Jakobus 1:
Mijn broeders en zusters, beschouw het als een groot geluk, wanneer allerlei beproevingen u overkomen. Want u weet: als uw geloof de beproeving doorstaat, dan is standvastigheid het gevolg. En standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid. Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets tekortschieten. Als iemand van u wijsheid tekort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt. Maar als u bidt, moet u vertrouwen en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer worden bewogen. Zo iemand moet niet denken ook maar iets van de Heer te krijgen, onzeker als hij is en besluiteloos in al zijn doen en laten.

Wapen jezelf – Efeziers 6:
Trek de volle wapenrusting van God aan, opdat jullie in staat zijn om de listige aanvallen van Satan het hoofd te bieden. Jullie hebben immers niet te vechten tegen wezens van vlees en bloed, maar tegen bovenaardse machten en krachten, tegen de geesten van de duisternis die in deze wereld de heerschappij voeren en tegen de intriges van de boze geesten uit de sferen van gene zijde.

Trek daarom de volle wapenrusting van God aan, opdat jullie sterk genoeg zijn om op de ‘boze-geesten-dag’ weerstand te bieden en al het mogelijke doen om standvastig te blijven. Wees dus op alles voorbereid, je heupen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas van de rechtschapenheid, de voeten geschoeid met de bereidheid om de heilsboodschap van de vrede te verkondigen. Grijp voor alles het schild van het geloof, want daarmee zul je alle vurige pijlen van de boze buiten werking stellen. Zet de helm van het heil op je hoofd en neem in je rechterhand het zwaard van de geest, namelijk het woord God.

Overgave (dagelijks gebed) – Johannes de Heer, ‘wat de toekomst brengen moge’:

Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen open naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed! Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind gedragen, dat alleen den weg niet vindt: neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind. – Amen!