….Zo moeten zij ook onderling een van hart en een van ziel zijn. Zij moeten elkaar liefhebben, wederkerig helpen, elkaars fouten vergeven en alles uit hun hart bannen, dat de innerlijke harmonie zou kunnen verstoren.’

  • Hulp bieden
  • Bidden
  • Consulteren
  • Naastenhulp
  • Oliezalvingen
  • Zieken
  • Gewijden
Compleet 50%