Het Grebersysteem is te herkennen door 8 kenmerken. Hierna te noemen riten. Deze riten dienen als leidraad en enkele zoals gebed, meditatie en het avondmaal dienen zorgvuldig en herhaaldelijk uitgevoerd te worden, oprechtheid tijdens de uitvoering is onmisbaar. Eerlijkheid tegenover de ander en vooral tegenover jezelf is node!  Een God hou je niet voor de gek, mensen daarentegen zien niet in het hart, religieuze certificaten/diploma’s/opleidingen hebben daarom binnen deze gemeente geen waarde. Het draait om de werkelijke band met God in uw hart en de uitwerking van die band in het dagelijks leven van uzelf en anderen.

‘Waarschuw uw medemensen zeer ernstig niet deel te nemen aan een verkeer met geesten, dat geen hogere doeleinden dient.

Onderwijs hen over het goede, door God gewilde spiritualisme, want dit alleen moet ieder mens beoefenen. Het is voor hem de enige weg tot de waarheid en de kortste weg tot God.’

Ik wil water uitgieten op het dorstige land en zachte stromen over de dorre grond. Ik zal Mijn geest uitgieten op uw volksgenoten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaia 44.3.