HetGreberSysteem.nl is opgericht door de inspiratie van God en dient als platform om het nieuws dat De Geest van de Waarheid aan Johannes Greber heeft gebracht te verspreiden. Een kleine – door God – aangewezen praktiserende groep gelovigen probeert het voor de (aspirant-)volgers gemakkelijk te maken om mee te lopen op de weg tot onze Schepper en Vader.

De boodschap? We kunnen meer bidden, dieper geloven, anders bij elkaar komen en in liefde werken volgens de leer van de eerste Christenen toen God zichtbaar en sterk in het leven stond:

Het geloof in God, dat niet slechts bestaat uit een voor-waar-houden, maar in een onwankelbaar vertrouwen in Hem en in een trouwe vervulling van Zijn wil, brengt de mens in de innigste verbinding met God als de oneindige krachtbron. Zo’n geloof maakt ook God’s geestenwereld aan Hem dienstbaar, zodat Hij door dit geloof alles kan doen. ”Alle dingen zijn mogelijk bij hem, die gelooft”(Markus 9:23)

‘Bij ieder die echt gelooft in God, gaat daardoor hetzelfde in vervulling, dat voor Christus waarheid werd;‘ namelijk: ‘Als wij doen, wat God wil, doet God ook, wat wij willen.’

God heeft door de geest van Waarheid de weg opengemaakt tot meer diepgang in het geloof van de volgeling, tot betere resultaten en tot het worden van een goddelijk medium, een werktuig met mediamieke gaven door God geschonken en met God in gedachte ontwikkeld. Wij hopen dat meer mensen ervoor zullen kiezen om zich tot medium te ontwikkelen.

Geschiedenis

In de nazomer van 1923 was Johannes Greber katholiek priester van een kleine plattelandsgemeente. Daarbij had hij de leiding van een liefdadigheidsvereniging, waarvan de zetel in een naburige stad was gevestigd.Lees meer

Algemene Riten

Het Grebersysteem is te herkennen door 8 kenmerken. Hierna te noemen riten. Deze riten dienen als leidraad en enkele zoals gebed, meditatie en het avondmaal…Lees meer

Gebed & Meditatie

Als een aantal naar waarheid en God zoekende mensen besluiten, samen in verbinding met de goede geestenwereld te komen, dan moeten zij het eerst eens worden over de plaats, waar zij regelmatig bijeen zullen komen.Lees meer

Avondmaal

Deze viering is een heilige en zegenbrengende handeling. U moet het vaak doen. Daarvoor zijn in het bijzonder de vooravonden van uw hoge feesten of de dagen van de feesten zelf geschikt.Lees meer

Ervaringen met het boek ‘Omgang met Gods Geestenwereld’

Eindelijk een heldere uitleg over het hoe en waarom van ons bestaan. Dit moeten alle theologen gelezen hebben om te begrijpen waarom er zo weinig jongeren meer de kerken bezoeken. Want in dit boek worden alle vragen en twijfels, die een ieder heeft, over de verkondigingen uit de hedendaagse bijbel in een duidelijke en begrijpbare taal uiteen gezet wat de waarheid had moeten zijn. En als je dit boek hebt gelezen snap je het! en waar draait het om?: VERTROUWEN hebben in God!.
C.J.S., Via bol.com
Nieuwschierig geworden door Roelof Tichelaar (auteur van vele boeken) zijn verhaal erover heb ik dit boek, na lang aarzelen, toch besteld. De titel klinkt wat griezelig, daarom de aarzeling, maar het is een fantastisch boek. Als je veel vragen hebt over de Bijbel, hoe dat nou allemaal kon, en of het geen mooie mythe is, dan verslind je dit boek net zo als ik deed. Met goed onderbouwde voorbeelden uit de Bijbel worden zaken uitgelegd waardoor de schillen van je ogen vallen. Bovendien heb ik veel meer respect voor de grote figuren uit de Bijbel zoals Mozes en de profeten, maar met name voor Christus gekregen. Het gedeelte met de uitleg over od-stof is wat taai, maar het maakt daarna wel een hoop duidelijk.
Anoniem, Via bol.com

`De taak van het medium is in hoofdzaak, zijn lichamelijke od(levensenergie) zoveel mogelijk los te maken. Dit geschiedt door innerlijke verdieping of “concentratie”, zoals u het noemt. Daarom kunnen alleen die mensen goede media worden, die zich geestelijk kunnen verdiepen en hun gedachten van de materiële dingen kunnen afwenden. Vandaar, dat u de meeste krachtige “media” vindt onder die volkeren, waar de geestelijke concentratie als religieuze oefening een grote rol speelt. Van alle volkeren hebben de Indiërs de meeste media omdat hun godsdienst van hen eist, dat zij zich vanaf hun jeugd oefenen in een dagelijks geestelijk concentreren.

Zij noemen dit “geestelijke verdieping” en velen brengen het daarin tot een grote volmaaktheid. Daar bij de geestelijke concentratie de menselijke geest alleen met het eigen od werkzaam is, rust intussen het lichamelijke od. Het is voor geen krachtinspanning nodig en kan dus gemakkelijker vrij komen voor het gebruik door de geestenwereld.’

‘Hoe vaker de mens zich aan deze geestelijke concentratie wijdt, des te gemakkelijker wordt het hem, de rustende lichamelijke odkracht vrij te maken en door uitstraling af te geven. Het gaat daarbij net als met een magneet. Bij het eerste gebruik is de kracht nog heel zwak; deze trekt zelfs niet het kleinste ijzerdeeltje aan; maar hoe vaker de magneet wordt gebruikt des te groter wordt die kracht. Uiteindelijk is deze zo groot, dat die zelfs zware ijzeren voorwerpen optilt.’