Mijn gevoel

Ik zou zoveel woorden kunnen spreken maar niet één die zou voldoen, niet één die kan beschrijven wat ik voor je voel. Er zijn negen hemelen geschapen zeven zuilen waarop Gods wijsheid staat. Eén van die waarin jij bent geschapen echt waar dank God dat die bestaat. Zou vele woorden kunnen spreken maar niet één die zou voldoen. Je bent veel meer voor mij dan liefde dit is veel meer dan een gevoel